Η κατηγορία δεν ειναι διαθέσιμη.

Mega Constructions plc
2nd km National Road
Zakynthos - Volimes
29100 - Zakynthos
Zakynthos - Greece

UK tel. : 0845 6106431
Tel. 0030-26950 28866
Tel. 0030-26950 28265
Fax. 0030-26950 28266
info@propertyingreece.gr